Steun ons

Draag N.O.G. Concertkoor ook een warm hart toe en word donateur!

Het N.O.G. Concertkoor streeft er voortdurend naar om het niveau van de concerten te verhogen. De onkosten worden er echter niet minder op, terwijl N.O.G. Concertkoor voor overheidssubsidie aan steeds hogere artistieke eisen moet voldoen.
Wij willen graag doorgaan met het brengen van concerten op het hoogst bereikbare artistieke niveau. Dit is echter alleen mogelijk wanneer N.O.G. Concertkoor over voldoende financiële middelen beschikt.

Wilt u N.O.G. Concertkoor steunen in haar opzet, meldt u zich dan aan als donateur.
Dit levert u onder andere de volgende voordelen op:

  • Recht op aankoop van toegangsbewijs in de voorverkoop;
  • GRATIS toezending van ons verenigingsblad ‘DOEK OP’ dat minimaal 2x per jaar verschijnt;
  • U wordt tijdig attent gemaakt op de datum van het concert;
  • Dankzij uw steun blijft de amateuristische kunstbeoefening in Haarlem e.o. behouden!

DOEK OP; het gratis verenigingsblad dat minimaal 2x per jaar verschijnt

 

Blader hier door de laatste uitgave van Doek Op

 

“Hoe word ik donateur?”

Stuur een e-mail naar: info (at) nogmuziektheater.nl.

Zet hierin duidelijk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en geef het aantal donateurs op.

Voor minimaal € 15,- per persoon / per jaar bent u donateur(trice) van het N.O.G. Concertkoor.

Na ontvangst van uw e-mail, krijgt u zo spoedig mogelijk een bevestiging van ons.


“Hoe word ik vriend?”

Door een jaarlijks bedrag te storten naar eigen inzicht op ons rekeningnummer: NL64 INGB 0003 1547 63 t.n.v. NOG Muziektheater, Zwaanshoek.

U wordt dan op de hoogte gehouden van onze activiteiten per e-mail.

 

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen omtrent de opgegeven informatie, dan kunt u terecht bij onze secretaris: secretaris (at) nogmuziektheater.nl.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen omtrent deze website stuur dan een e-mail naar: info (at) nogmuziektheater.nl.